Entrada principal  Entrada principal  Buscador del web Hàbitats i Impactes

Hàbitats i impactes - Hábitats e impactos
           
HÀBITATS >> >> >> >> >>
A determinar a determinar Bosque de pino blanco. Rambla de Sellumbres, Rincó de l'Enjambre Els Plans Forcall A determinar
2.-Aigües continentals [6 fotos] 3.-Vegetació arbustiva i herbàcia [18 f.] 4.-Boscos [13 f.] 6.-Roques, tarteres, glaceres, coves [2 f.] 7.-Terres agrícoles i àrees antròpiques [5 f.] 8.-Altres, i no sé quin hàbitat és [20 f.]
           
IMPACTE ESPÈCIES >> >> >> CONTAMINACIÓ >>
Genetta genetta 1d2 A determinar Capra pyrenaica Ailanthus altissima Central térmica Basura (Font del Regatxal)
Mortalitat d'espècies [3 f.] Caça i furtivisme [1 f.] Atropellament d'animals [29 f.]* Introducció d'espècies exòtiques [4 f.]* Atmosfera [3 f.] Sòls i sistemes naturals (residus sòlids) [4 f.]
           
IMPACTE FORESTAL ALTRES >> >> >>  
Pinar Rechazo Línea Eléctrica Cartel degradado Gyps fulvus A determinar  
Boscos i ecosistemes naturals [1 f.] Notícies sobre impactes [8 f.] Altres impactes i temporals [1 f.] IMPACTES AMBIENTALS [1 f.] Joc "El Zarpazo de la Mantis" [2 f.]  
           
        Total: 121 fotos, 5 d'elles estan incloses també en altres galeries (*)
         

© OCB dels Ports