Entrada principal Anar a la secció de links V testing dels Ports - Vilafranca

28-30 de juny de 2013: 1035 fotos i 298 espècies (60 noves)
           
FONGS i LIQUENS >> PLANTES >> ANIMALS >>
Xanthoria elegans (Link.) Th. Fr. Entoloma sp. Asplenium trichomanes L. Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Discus rotundatus A determinar
Liquens [2] Bolets [1] Falgueres [2] Angiospermes [35] Mol·luscs [21] Anèl·lids [0]
           
>> >> >> >> >> >>
Filistata insidiatrix Heliothea discoidaria (Boisduval, 1840) Alytes obstetricans Natrix maura Neophron percnopterus Ovis aries
Aràcnids [7] Insectes [216] Amfibis [1] Rèptils [3] Aus [7] Mamífers [1]
           
>> HÀBITATS ETNOGRAFIA TESTING    
A determinar 1d2 NO A LA FRACTURA HIDRÁULICA El pelleric Buen rollo    
Galeria "No-sé-què-és" [2 fotos] ..i impactes [2 fotos] Patrimoni, etc.. [3 fotos] Participants [27 fotos]    
           

[les fotos poden fallar per canvi de noms]