Entrada principal Anar a la secció de links VI testing dels Ports - Villores

21-22 de juny de 2014: 1752 fotos i 376 espècies (96 noves)
           
FONGS i LIQUENS PLANTES >> ANIMALS >> >>
A determinar 2 de 2. Asplenium trichomanes L. Digitalis obscura L. subsp. obscura Xerosecta cespitum Procambarus clarkii A determinar
Fongs [0] Falgueres [3] Angiospermes [41] Mol·luscs [17] Crustacis [1] Miriàpodes [1]
           
>> >> >> >> >> >>
Neoscona adianta Seira domestica Vanessa cardui Pelophylax perezi Tarentola mauritanica Gyps fulvus
Aràcnids [16] Col·lèmbols [2] Insectes [266] Amfibis [2] Rèptils [6] Aus [17]
           
>> >> HÀBITATS GEOLOGIA ETNOGRAFIA TESTING
Capra pyrenaica hispanica A determinar Capra pyrenaica Roca de Migdia Ayuntamiento de Villores VI Testing dels Ports - Villores (21-22 de junio)
Mamífers [4] Galeria "No-sé-què-és" [6 fotos] ..i impactes [10 fotos] Fòssils i roques [4 fotos] Patrimoni, etc.. [142 fotos] Participants [27 fotos]
           

[les fotos poden fallar per canvi de noms]